Regulament campanie „Frăția Baltagului – Baltagul te premiază!”

Regulament campanie „Frăția Baltagului”
– Baltagul te premiază! –
Perioada Campaniei: 14 iunie 2021 — 27 august 2021

Prezenta campanie promoțională este adresată tuturor persoanelor care au împlinită vârsta de 18 ani.

SECȚIUNEA 1. DESCRIERE PREMII
(1) Premiile se acordă săptămânal.
(2) Se vor acorda la săptămânal în perioada campaniei, următoarele premii:
– 10 de premii a câte 500 lei
Valoarea unitară netă a premiilor de la punctul 2 este de 55.000 lei.
(3) Pentru a câștiga unul dintre premiile oferite în prezenta Campanie de marketing, participanții (cumpărătorii cu vârsta de minim 18 ani la data achiziției produsului Baltagul) trebuie să îndeplinească prevederile și condițiile menționate la Secțiunea 3 din prezentul Regulament.
Nerespectarea oricăruia dintre prevederile / condițiile prezentului regulament, va avea drept consecință anularea înscrierii.
Premiile și criteriile acestora așa cum sunt descrise în prezentul Regulament, nu pot fi modificate / transformate. În cazul refuzului unei persoane de a beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, va avea drept consecință pierderea dreptului de atribuire a acestuia.

SECȚIUNEA 2. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
(1) Campania publicitară „Frăția Baltagului – Baltagul te premiază”, este organizată de AFI MARKET DISTRIBUTION SRL, persoană juridică română, cu sediul în str. Ceremușului nr. 18A, Mansardă, camera 14, București, reprezentată legal de Crăescu Valențiu Mircea – administrator.
* și cu sprijinul MEDIAPOST HITMAIL S.A., cu sediul în Str. Siriului, nr. 42-46, etaj 3, tronson 1, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40 / 8295/2000, CUI 13351917, atribut fiscal RO, reprezentată de dl. Marian Seitan, în calitate de Director General care va acționa cu aprobarea Organizatorilor ca împuternicit, în sensul dat acestei noțiuni de dispozițiile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
(2) Pe perioada Campaniei, Împuternicitul MEDIAPOST HIT MAIL SA, va desfășura următoarele activități: Constituie și administrează, în condiții de deplină siguranță, o baza de date, care va cuprinde următoarele date cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei: nume, prenume, numărul de telefon. numere de conturi bancare, numere de bonuri fiscale / facturi care dovedesc și sunt necesare identificării achiziției unui produs Baltagul așa cum este el definit în prezentul Regulament
(3) Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”).
(4) Regulamentul oficial este elaborat și va fi dezvăluit în conformitate cu legile aplicabile din România.
(5) Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil gratuit pe site-ul www.afimarket.ro sau pe pagina de Facebook ,,Frăția Baltagului,,.
(6) Participarea la Campanie prin trimiterea unui SMS la numărul dedicat, comunicându-se date cu caracter personal a unei persoane, așa cum este identificată la Secțiunea I pct. 3, cum ar fi nume, prenume, numărul de telefon precum și a actelor fiscale care dovedesc și sunt necesare identificării achiziției unui produs așa cum este el definit în prezentul Regulament va fi considerată acceptare a termenilor și condițiilor Campaniei conform celor prevăzute în prezentul document și alte anexe care vor fi adăugate ulterior acestuia și comunicate ca atare participanților pe site-ul www.afimarket.ro sau pe pagina de Facebook ,,Frăția Baltagului,,.
(7) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, mai puțin premiile acordate, prin încheierea unui Act adițional la Regulament care va fi publicat pe site-ul web www.afimarket.ro și pe pagina de Facebook ,,Frăția Baltagului,, Aceste eventuale modificări vor intra în vigoare numai după publicarea la adresele electronice mai înainte arătate.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
(1) La această campanie cu scop publicitar pot participa toate persoanele fizice (cu vârsta de cel puțin 18 ani, la data achiziției produsului Baltagul și înscrierii acestuia prin SMS), cu domiciliul / reședința în România, cu excepția angajaților AFI MARKET DISTRIBUTION SRL si cei ai altor agenții implicate în punerea în aplicare a prezentei Campanii, precum și a rudelor de gradul întâi (copii și părinți) și soților persoanelor menționate mai sus ca fiind exceptate de la participare.
(2) Persoana care se înscrie, va participa la prezenta Campanie publicitară acceptând și respectând termenii și condițiile menționate mai sus.

SECȚIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI
(1) Campania va începe la data de 14 iunie 2021, ora 12:00 și va înceta la data de 27 august 2021, ora 14:00, ora României. Campania se va desfășura în România.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
5.1. Pentru a participa la această Campanie publicitară, Participanții trebuie să accepte și următoarele condiții:
(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Secțiunea 3 de mai sus;
(2) Participantul trebuie să cumpere un produs Baltagul băutură spirtoasă din magazinele Cora, Selgros, Unicarm și din magazinele de cartier, online www.afimarket.ro sau din HORECA;
* Prin produs Baltagul, pentru magazine și online, se înțelege orice sticlă de 0,2 l, 0,5 l sau 2 litri „Baltagul – băutură spirtoasă”, „Baltagul – lichior cu suc de afine” sau „Baltagul – lichior cu suc de vișine”.
* Prin produs Baltagul, pentru HORECA, se înțelege orice unitate de minim 100 ml de băutură Baltagul (băutură spirtoasă, lichior cu suc de afine sau lichior cu suc de vișine).
(3) Participantul trebuie să se înscrie în Campanie trimițând cel puțin un mesaj text la numărul 1740 (tarif normal în rețelele Orange, Vodafone, Telekom, Digi), număr de telefon mobil dedicat campaniei.

(4) Mesaj de tip SMS trebuie să conțină următoarele: cuvântul cheie ,,baltagul”, data și valoarea bonului fiscal / sau al facturii de achiziție;
(5) Participantul trebuie să se înscrie în Campanie în perioada 14 iunie 2021 ora 10:00 — 27 august 2021 ora 14.00;
(6) Participarea este limitată la trimiterea unui singur sms pe zi, de la același număr de telefon;
(7) Participanții nu pot folosi același bon / factură pentru a trimite mai multe SMS-uri de pe același număr de telefon sau numere diferite.
(8) SMS-urile trimise pentru tragerea la sorți săptămânală, vor fi luate în considerare doar pentru extragerea săptămânală aferentă zilelor anterioare extragerii, de vineri ora 14.00 până vinerea din săptămâna următoare ora 14.00, excepție făcând:
– extragerea aferentă primei săptămâni a campaniei în care se vor lua în considerare SMS-urile trimise de luni 14 iunie 2021 ora 10.00 AM până vineri 18 iunie 2021 ora 14:00;
– extragerea aferentă ultimei săptămâni, în care se vor lua în considerare SMS-urile trimise de vineri 20 august 2021 până vineri 27 august ora 14.00 .
(9) Câștigătorul unui premiu poate participa în continuare la extragerile din săptămânile următoare, doar cumpărând un alt produs Baltagul și înscriindu-se din nou în promoție prin SMS la numărul 1740, în cursul intervalului arătat la pct. 8.
(10) După efectuarea extragerilor săptămânale, pentru acordarea premiilor, organizatorul va aplica un filtru de verificare a conținutului mesajelor. Daca în urma verificării, conținutul mesajului câștigător se regăsește și în alte mesaje participante la campanie, trimise de pe același număr sau de pe alte numere de telefon (este suficient un duplicat), premiul va fi invalidat.
(11) Bonul și / sau factura fiscală înscrise prin SMS, pentru validarea și acordarea premiilor, trebuie să aibă înscrise în mod explicit în conținutul lor cel puțin unul din produsele înscrise în campanie.
5.2. Înscrierea în cadrul Campaniei:
(1) Participanții se pot înscrie în Campanie în orice moment, începând cu data de 14 iunie 2021 (ora 10.00) și până la data de 27 august 2021 (ora 14.00);
(2) Participantul va primi imediat răspuns prin SMS cu mesajul:
“Am primit mesajul tau! Daca acesta respecta regulamentul, verifica pe pagina de Facebook Frăția Baltagului dacă ai câștigat! Detalii pe www.afimarket.ro
Mesaj trimis înainte de data de începere a campaniei: Campania “Frăția Baltagului” nu a început încă. Te poți înscrie începând cu 14 iunie 2021, ora 10.00. Detalii pe www.afimarket.ro ”
Mesaj trimis după data de finalizare a campaniei: ,,Campania “Frăția Baltagului” s-a finalizat în data de 27 august 2021, ora 14.00 Detalii pe www.afimarket.ro și pe pagina de Facebook Frăția Baltagului”.

SECȚIUNEA 6. EXTRAGEREA, VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR
(1) În cadrul Campaniei publicitare, premiile vor fi oferite:
– 10 premii de 500 lei fiecare, acordate prin tragere la sorti, participanților care trimit mesaje valide în fiecare săptămână de campanie publicitară. Prin săptămână de campanie publicitară se înțelege intervalul cuprins între doua zile de vineri consecutive, începând de la ora 14.01 a primei zile de vineri și până la ora 14:00 a următoarei zile de vineri, împreună cu excepțiile arătate la pct. (8) Secțiunea 5.
(2) Pentru extragerile săptămânale vor fi desemnate prin tragere la sorti câte 3 rezerve la fiecare extragere. În cazul în care un mesaj câștigător nu poate fi validat conform prevederilor prezentului Regulament, premiul va fi acordat (daca trece procedurile de validare) primei rezerve. Daca nici în acest caz nu se poate face validarea conform Regulamentului, se repetă procedura până la a 3-a rezervă. Daca validarea nu s-a putut efectua pentru niciuna din cele 3 rezerve, premiul se reportează pentru săptămâna următoare.
(A) Extragerea
(1) În cadrul Campaniei publicitare, premiile de la Secțiunea 1, punctul 2, vor fi acordate prin tragere la sorti în fiecare zi de vineri din perioada de desfășurare a campaniei.
(2) Tragerea la sorți va fi afișată pe pagina de Facebook Frăția Baltagului, în fiecare zi de vineri din perioada promoției, după ora 17.00.
(B) Validarea
(1) Pentru validarea premiilor de la Secțiunea 1, punctele 2, câștigătorii premiilor vor fi contactați telefonic, de Organizator, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul tragerii la sorți.
(2) Câștigătorul extras la tragerea la sorți va fi sunat pentru a confirma premiul. Pentru validare, trebuie să trimită prin whatsapp la numărul 0756067720 sau prin email la adresa client@afimarket.ro o poză cu bonul fiscal sau factura, cu care s-a înscris în promoție.
(3) Bonul fiscal și / sau factura trebuie să conțină în mod explicit dovada achiziționării unui produs Baltagul. Nu sunt validate bonurile și/sau facturile care conțin alte denumiri (cu titlu de exemplu băuturi spirtoase). Organizatorii nu sunt răspunzători pentru modul în care comercianții eliberează bonuri fiscale și / sau facturi. Organizatorul recomandă ca persoanele care intenționează să participe în vederea unui potențial câștig în limitele inserate în acest Regulament, la această Campanie publicitară, să solicite comercianților ca atunci când nu pot elibera bon cu identificarea explicită a unui produs Baltagul, să elibereze factură pentru complinirea acestei mențiuni.
(4) Dacă câștigătorul extras nu poate confirma achiziția cu bonul fiscal sau factura înscrise în promoție, achiziția unui produs Baltagul așa cum este el descris la pct (2) din Secțiune 5, 5.1, câștigul va fi invalidat iar premiul va reveni următorului participant validat din rezerve.
(5) Daca, în termen de 2 zile lucrătoare de la data începerii acțiunilor de contactare, Organizatorul nu poate contacta câștigătorul în urma unui apel telefonic urmat de un SMS cu informarea câștigului și primirea unui răspuns în maxim 48 ore de la primul demers inițiat către acesta, Organizatorul are dreptul de a invalida câștigătorul. Imediat după acordarea premiului, Organizatorul este eliberat de orice răspundere față de câștigătorii care rezultă în baza prezentului Regulament.
(6) Convorbirile telefonice vor fi înregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestații în legătură cu procesul de validare a câștigătorilor și de înmânare a premiilor oferite în cadrul Campaniei publicitare.
(7) În urma acceptului înregistrării apelului, Participantului – Câștigătorului i se va solicita să:
a. Declare următoarele informații:
– nume și prenume;
– adresa de domiciliu;
– adresa personală de email
b. Să trimită o copie / poză a bonului fiscal / facturii cu care s-a înscris și să dovedească achiziționarea unui produs Baltagul. Bonul fiscal / factura trebuie să fie din perioada săptămânii anterioare extragerii așa cum este ea definită la pct. 8 Secțiunea 5, 5.1, din intervalul 14 iunie 2021 – 27 august 2021.
(8) Copia/poza se va trimite electronic, la numărul de whatsapp 0756067720 sau la adresa de e-mail client@afimarket.ro.
(9) Pentru validare, bonul fiscal sau factura trebuie să aibă aceleași date ca cele menționate în SMS-ul prin care participantul s-a înscris în campanie și deopotrivă a fost extras câștigător. Dacă un câștigător nu îndeplinește condițiile, atunci comisia va utiliza rezerva aferentă momentului câștigător și va repeta procedura de validare de mai sus cu acesta din urmă.
(10) Imposibilitatea Participanților de a face dovada deținerii și trimiterii documentelor solicitate în termen de 24 de ore de la realizarea contactului cu organizatorul, duce la considerarea Câștigului ca invalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fără nici o despăgubire din partea Organizatorului.
(11) Premiile câștigate vor fi afișate pe pagina de Facebook Frăția Baltagului în termen de maxim 20 de zile calendaristice de la validarea acestora.
(C) ACORDAREA PREMIILOR
(1) Pentru remiterea premiilor înscrise în Secțiunea 1 pct. 2 câștigătorul trebuie să comunice o copie / poză a unui extras de cont care să aparțină câștigătorului la numărul de whatsapp 0756067720 sau la adresa de e-mail client@afimarket.ro în vederea efectuării unui Ordin de Plată a contravalorii premiului acordat.
(2) Se va considera că, câștigătorii premiilor înscrise în Secțiunea 1 pct. 2 au intrat în posesia premiului la momentul în care acesta (premiul) a fost tras din contul Băncii Organizatorilor.
(3) În cazul în care Participantul nu dorește înregistrarea convorbirii sau nu dorește furnizarea tuturor informațiilor necesare procesului de validare, după încheierea apelului, acesta va primi un SMS cu o adresa de e-mail unde poate completa datele sale necesare pentru procesul de validare și înmânare a premiului.
(4) În urma verificărilor și a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare din partea Organizatorilor, iar în cazul în care se constată nereguli cu documentul primit, acesta va fi anunțat și rugat să reîncarce copia / poza documentului valid într-un nou e-mail.
În momentul finalizării procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validării (valid / invalid) în termen de 10 zile lucrătoare de la momentul primirii documentelor necesare validării.
(5) Imposibilitatea Participanților de a face dovada deținerii și trimiterii documentelor solicitate în termen de 24 de ore de la realizarea contactului cu organizatorul, duce la considerarea Câștigului ca invalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fără nici o despăgubire din partea Organizatorului.
(6) Daca un premiu nu se acordă ca urmare a neîndeplinirii de către Participant a uneia sau a mai multor condiții de validare, Organizatorul va desemna drept câștigător, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de prezentul Regulament, următorul câștigător (rezerva) aferent momentului câștigător. Daca nici aceasta nu îndeplinește condițiile necesare, se vor avea în vedere, următorii câștigători (rezerve) aferenți momentului câștigător. Acești Participanți vor fi notificați și validați de către Organizatori în termen de maxim 5 zile de la data constatării neîndeplinirii de către Participantul extras / desemnat inițial a condițiilor prezentului Regulament.
(7) Participanții din prezenta Campanie au dreptul de a înainta reclamații Organizatorului Campaniei în cazul în care consideră că au fost nedreptățiți.
Pentru a fi considerate valabile, toate reclamațiile trebuie înaintate până la data de 30.06.2021 la AFI MARKET DISTRIBUTION SRL, cu sediul în str. Ceremușului nr 18A, Mansardă, camera 14, București și trebuie să includă o descriere a situației care a generat reclamația și un număr de telefon valabil. Reclamațiile vor fi adresate în atenția echipei Frăția Baltagului. AFI MARKET DISTRIBUTION SRL va avea putere de decizie completă și definitivă asupra reclamației.
(8) Organizatorul nu vor fi responsabili pentru niciun fel de interdicții ale câștigătorilor, pentru lipsa documentelor de identitate sau nevalabilitatea documentelor câștigătorilor.
(9) Participarea la această Campanie publicitară poate implica consimțământul câștigătorilor pentru faptul că, în baza acordului lor expres și liber exprimat, în scris, Organizatorul să poată realiza fotografii sau filmări cu câștigătorii în scopul asocierii cu marca „Baltagul”, însă numai în legătură cu prezenta Campanie publicitară și fără a aduce atingere imaginii sau drepturilor acestora. Cesiunea și utilizarea acestor fotografii sau filmări de către Organizator se vor face fără nici o plată suplimentară pentru câștigători. Câștigătorii cărora li se va solicita realizarea fotografiilor sau filmărilor vor semna o declarație scrisă în acest sens, la momentul predării-primirii premiului, exprimând acceptul sau refuzul, neexistând nicio condiționare a validării premiului sau a intrării în posesia premiului, de acest eventual accept.
(10) Premiile care nu vor fi acordate în cursul Campaniei publicitare vor fi anulate, vor pierde calitatea de premiu și vor rămâne proprietatea Organizatorului.

SECȚIUNEA 7. LITIGII
Eventualele litigii care apar între Organizator și participanții la prezenta Campanie vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele de judecată române competente.

SECȚIUNEA 8. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI
Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei validate și va răspunde doar în limitele stabilite conform cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 9. GDPR – Prelucrarea datelor cu caracter personal
Participarea la Campanie prin trimiterea unui SMS la numărul dedicat va fi considerată acceptare a prelucrării datelor cu caracter personal privind: nume, prenume, cetățenie, semnătură, adresă, număr de cont al câștigătorilor, telefon, e-mail, și a datelor cu caracter personal având funcție de identificare (cod numeric personal, seria și numărul actului de identitate / pașaportului) și cu prelucrarea copiei cărții de identitate în scopul acordării premiilor și în scopuri precum: corespondența contractuală, statistici interne; efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă în cadrul AFI; generarea de rapoarte cu privire la activitatea AFI, cu scopul de facilita efectuarea managementului și a analiza performanța AFI; arhivarea documentelor care se încheie cu privire la relația cu participanții, realizarea unui serviciu de registratură; realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general.
Temeiurile prelucrării: consimțământul acordat de participant / câștigător; încheierea și / sau executarea unui contract, realizarea unui virament bancar, obligații legale aflate în sarcina AFI, identificarea participantului / câștigătorului, identificarea și prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului; în baza interesului legitim al AFI, centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne,
Destinatarii datelor participanților / câștigătorilor pot fi: distribuitorii AFI; furnizori de servicii necesare desfășurării activității AFI, comunicării / remiterii premiilor; instituții publice de supraveghere a activității; autorități publice etc.
Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către Organizatori. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail către dpo@afitd.ro sau prin poștă, la adresa sediului Organizatorilor înscris în preambulul acestui Regulament, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului și nu produce efecte asupra prelucrării datelor anterioare.
Drepturile participanților / câștigătorilor privind datele cu caracter personal prelucrate sunt: (1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal, (2) Dreptul la rectificare, (3) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”, (4) Dreptul de a vă retrage consimțământul; (5) Dreptul la restricționarea prelucrării, (6) Dreptul la portabilitatea datelor; (7) Dreptul la opoziție, (8) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor câștigătorului / participantului, (9) Dreptul de a depune o plângere la Organizatori și / sau la autoritatea competentă privind protecția datelor, (10) Dreptul de a vă adresa justiției, (11) Dreptul de a fi notificat cu privire la breșe de securitate care au / sau ar putea avea impact asupra datelor personale.
Datele sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale prevăzute în sarcina Organizatorilor, astfel că refuzul de comunicare generează imposibilitatea validării și acordării premiilor conform prezentului Regulament. Datele cu caracter personal cerute de Organizatori în vederea încheierii și sau executării proceselor-verbale de validare, acordare și remitere a premiilor sunt considerate obligatorii pentru încheierea și executarea obligațiilor asumate de Organizatori prin prezentul Regulament în concordanță directă cu prevederile legale. Refuzul câștigătorilor de a furniza astfel de date determină imposibilitatea Organizatorului de a valida și de a oferi premiile.
Pentru exercitarea drepturilor participanților / câștigătorilor privind datele personale, precum și pentru întrebări suplimentare cu privire la această informare sau în legătura cu prelucrarea de către Organizator a datelor personale, vă rugăm să contactați responsabilul Organizatorilor pentru protecția datelor personale, prin poștă sau prin cerere scrisă și semnată olograf, la sediul Organizatorului din București, Sector 1 , Str. Ceremușului. nr 18A.
Pentru a depune o sesizare / reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt: http://www.dataprotection.ro/, anspdcp@dataprotection.ro, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, România, Tel. fix: +40.318.059.211, +40.318.059.212, Cabinet Președinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60.

Regulamentul autentificat poate fi consultat aici.