Regulament promoție „Frăția Baltagului” – achiziționează un produs Baltagul și poți câștiga marele premiu de 25.000 lei sau câte 500 lei în fiecare săptămână și sute de alte premii

Regulament promoție „Frăția Baltagului”
– achiziționează un produs Baltagul și poți câștiga marele premiu de 25.000 lei sau câte 500 lei în fiecare săptămână și sute de alte premii
Perioada Campaniei: 01 martie 2021 — 06 iunie 2021

SECȚIUNEA 1. DESCRIERE PREMII
(1) Premiul cel mare constând în 25.000 lei, valoare bruta, va fi câștigat prin tragere la sorți la sfârșitul campaniei. Tragerea la sorți a marelui premiu se va desfășura pe pagina de Facebook “Frăția Baltagului”, duminică 6 iunie 2021, de la ora 17.00.
(2) Se vor acorda în intervalul campaniei (1 martie – 6 iunie 2021), în fiecare săptămână, trei premii de 500 lei fiecare. Total premii 14 săptămâni x 3 premii = 42 de premii în valoare de 500 lei fiecare. Tragerea la sorți a premiilor de 500 lei se va desfășura în fiecare vineri, la ora 17.00, pe pagina de Facebook “Frăția Baltagului” Tragerea la sorți a premiilor constând în premii de 500 lei, se va desfășura în fiecare vineri, la ora 17.00, si rezultatele se vor afisa pe pagina de Facebook “Frăția Baltagului”
(3) Se vor acorda în intervalul campaniei (1 martie – 6 iunie 2021), în fiecare săptămână, 20 de sticle Baltagul – băutură spirtoasă de 0,5 l. Total premii 14 săptămâni x 20 sticle = 280 de premii constând într-o sticlă Baltagul – băutură spirtoasă de 0,5 l. Premiile constand in sticle de Baltagul – băutură spirtoasă de 0,5 l se vor acorda direct primilor 20 de participanti care trimit mesaje valide in fiecare saptamana de promotie in curs.
(4) Valoarea unitară netă a premiilor de la punctul 2 este de 21.000 lei.
(5) Valoarea unitară netă a premiilor de la punctul 3 este de 3.539,20 lei fara TVA.
Pentru a câștiga unul dintre premiile oferite în prezenta Campanie publicitară, participanții trebuie să îndeplinească prevederile și condițiile menționate la Secțiunea 3 din prezentul Regulament.
Nerespectarea oricăruia dintre prevederile / condițiile prezentului regulament, va avea drept consecință anularea înscrierii.
Premiile și criteriile acestora nu pot fi modificate, mutate, ajustate iar cele acordate sub formă de bunuri așa cum sunt descrise în prezentul Regulament, nu pot fi modificate / transformate în bani. În cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, va avea drept consecință pierderea dreptului de atribuire a premiului.

SECȚIUNEA 2. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Campania publicitară „Frăția Baltagului” – achiziționează un produs Baltagul și poți câștiga marele premiu de 25.000 lei sau câte 500 lei în fiecare săptămână și sute de alte premii -, este organizată de AFI MARKET DISTRIBUTION SRL, persoană juridică română, cu sediul în str. Ceremușului nr. 18A, Mansardă, camera 14, București, reprezentată legal de Crăescu Valențiu Mircea – administrator.
* și cu sprijinul MEDIAPOST HITMAIL S.A., cu sediul în Str. Siriului, nr. 42-46, etaj 3, tronson 1, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40 / 8295/2000, CUI 13351917, atribut fiscal RO, reprezentată de dl. Marian Seitan, în calitate de Director General care va acționa cu aprobarea Organizatorilor ca împuternicit, în sensul dat acestei noțiuni de dispozițiile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Pe perioada Campaniei, Împuternicitul MEDIAPOST HIT MAIL SA, va desfășura următoarele activități: Constituie și administrează, în condiții de deplină siguranță, o baza de date, care va cuprinde următoarele date cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei: nume, prenume, numărul de telefon.
(1) Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”).
(2) Regulamentul oficial este elaborat și va fi dezvăluit în conformitate cu legile aplicabile din România.
(3) Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil gratuit pe site-ul www.afimarket.ro sau pe pagina de Facebook ,,Frăția Baltagului,,.
(4) Participarea la Campanie prin trimiterea unui SMS la numărul dedicat va fi considerată acceptare a termenilor și condițiilor Campaniei conform celor prevăzute în prezentul document și alte anexe care vor fi adăugate ulterior acestuia și comunicate ca atare consumatorilor pe site-ul www.afimarket.ro sau pe pagina de Facebook ,,Frăția Baltagului,,.
(5) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, mai puțin premiile acordate, prin încheierea unui Act adițional la Regulament care va fi publicat pe site-ul web www.afimarket.ro și pe pagina de Facebook ,,Frăția Baltagului,, Aceste eventuale modificări vor intra în vigoare numai după publicarea la adresele electronice mai înainte arătate.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
(1) La această campanie cu scop publicitar pot participa toate persoanele fizice (cu vârsta de cel puțin 18 ani, la data înscrierii), cu domiciliul / reședința în România, cu excepția angajaților AFI MARKET DISTRIBUTION SRL si cei ai altor agenții implicate în punerea în aplicare a prezentei Campanii, precum și a rudelor de gradul întâi (copii și părinți) și soților persoanelor menționate mai sus ca fiind exceptate de la participare.
(2) Persoana care se înscrie, va participa la prezenta Campanie publicitară acceptând și respectând termenii și condițiile menționate mai sus.

SECȚIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI
(1) Campania va începe la data de 01 martie 2021, ora 00:01 și va înceta la data de 06 iunie 2021, ora 14:00, ora României. Campania se va desfășura în România.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
5.1. Pentru a participa la această Campanie publicitară, Participanții trebuie să accepte și următoarele condiții:
(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Secțiunea 3 de mai sus;
(2) Participantul trebuie să cumpere un produs Baltagul din magazine (găsiți produse Baltagul în magazinele Cora, Selgros, Unicarm și magazinele de cartier), online de pe www.afimarket.ro sau din HORECA;
* Prin produs Baltagul, pentru magazine și online, se înțelege orice sticlă de 0,2 l, 0,5 l sau 2 litri „Baltagul – băutură spirtoasă”, „Baltagul – lichior cu suc de afine” sau „Baltagul – lichior cu suc de vișine”.
* Prin produs Baltagul, pentru HORECA, se înțelege orice unitate de minim 100 ml de băutură Baltagul (băutură spirtoasă, lichior cu suc de afine sau lichior cu suc de vișine).
(3) Participantul trebuie să se înscrie în Campanie trimițând cel puțin un mesaj text la numărul 1740 (tarif gratuit în rețelele Orange, Vodafone, Telekom, Digi), număr de telefon mobil dedicat campaniei.
(4) Mesaj de tip SMS trebuie să conțină următoarele: cuvântul cheie ,,baltagul”, data si valoarea bonului fiscal / sau al facturii de achiziție;
(5) Participantul trebuie să se înscrie în Campanie în perioada 01 martie 2021 — 06 iunie 2021;
(6) Participarea este limitata la trimiterea unui singur sms pe zi, de la același număr de telefon;
(7) Un sms câștigător la tragerea la sorți, săptămânală, va participa și la tragerea la sorți pentru Marele Premiu, dar nu va mai fi luat în considerare pentru altă extragere săptămânală;
(8) Câștigătorul unui premiu poate participa în continuare la extragerile săptămânale, doar cumpărând un alt produs Baltagul și înscriindu-se din nou în promoție prin sms la 1740, în cursul săptămânii respective.
(9) După efectuarea extragerilor săptămânale precum și tragerea la sorți a marelui premiu, pentru acordarea premiilor, organizatorul va aplica un filtru de verificare a conținutului mesajelor. Daca în urma verificării, conținutul mesajului câștigător se regăsește și în alte mesaje participante la campanie, trimise de pe alte numere de telefon (este suficient un duplicat), premiul poate fi invalidat.
(10) Bonul și / sau factura fiscală înscrise prin SMS, pentru validarea și acordarea premiilor, trebuie să aibă înscrise în mod explicit în conținutul lor cel puțin unul din produsele Baltagul înscrise în campanie.
5.2. Înscrierea în cadrul Campaniei:
(1) Participanții se pot înscrie în Campanie în orice moment, începând cu 01.03.2021 (ora 00:00:01) și până la data de 06.06.2021 (ora 13:59:59);
(2) Participanții se vor înscrie prin Mesaj text prin sms la numărul 1740 (tarif gratuit în rețelele Orange, Vodafone, Telekom, Digi), conținând cuvântul cheie „baltagul”, data si valoarea bonului fiscal sau a facturii de achiziție a unui produs Baltagul;
(3) Participantul va primi imediat răspuns prin SMS cu mesajul:
Mesaj valid: „ Ai intrat în promoție! Urmărește pagina de Facebook Frăția Baltagului pentru a vedea dacă ai câștigat! Detalii pe www.afimarket.ro ”
Mesaj invalid: „Mesajul este incorect. Mesajul trebuie să conțină cuvântul Baltagul, numărul și data bonului fiscal sau a facturii de achiziție. Detalii pe www.afimarket.ro ”
Mesaj trimis înainte de data de începere a campaniei: Campania “Frăția Baltagului” nu a început încă. Te poți înscrie începând cu 01.03.2021, ora 00:00:01. Detalii pe www.afimarket.ro ”
Mesaj trimis după data de finalizare a campaniei: ,,Campania “Frăția Baltagului” s-a finalizat în data de 06.06.2021, ora 13:59:59. Detalii pe www.afimarket.ro și pe pagina de Facebook Frăția Baltagului”.

SECȚIUNEA 6. EXTRAGEREA, VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR
(1) În cadrul Campaniei publicitare, premiile vor fi oferite:
– a) Trei premii de 500 lei fiecare, acordate prin tragere la sorti, participanților care trimit mesaje valide în fiecare săptămână de campanie publicitară (prin săptămână de campanie publicitară se înțelege intervalul cuprins între doua zile de vineri consecutive, începând de la ora 15.01 a primei zile de vineri și până la ora 15:00 a următoarei zile de vineri). Se exceptează prima săptămână a campaniei care începe de pe data de 01.03.2021 ora 00.01 și se încheie pe data de 05.03.2021 ora 15:00 și ultima săptămână a campaniei care începe pe data de 28.05.2021 și se încheie la data de 06.06.2021 ora 13.59.59;
– b) Direct primilor 20 de participanti care trimit mesaje valide in fiecare saptamana de promotie in curs câte 1 bucată sticlă Baltagul – băutură spirtoasă de 0,5 l. Prin săptămână de campanie publicitară se înțelege intervalul cuprins între doua zile de vineri consecutive, începând de la ora 15.01 a primei zile de vineri și până la ora 15:00 a următoarei zile de vineri). Se exceptează prima săptămână a campaniei care începe de pe data de 01.03.2021 ora 00.01 și se încheie pe data de 05.03.2021 ora 15:00 și ultima săptămână a campaniei care începe pe data de 28.05.2021 și se încheie la data de 06.06.2021 ora 13.59.59;

(2) Marele premiu, 25.000 lei, va fi acordat prin tragere la sorti, pe data de 6 iunie 2021, la finalul Campaniei. Baza de date pentru extragerea de la finalul Campaniei va conține toate SMS-urile înregistrate în conformitate cu Secțiunea 5 din prezentul Regulament. La momentul extragerii vor fi incluse toate înscrierile valide primite pe întreaga perioada a Campaniei. Mesajul câștigător va face obiectul validării conform prevederilor prezentului Regulament.
(3) Pentru extragerile săptămânale vor fi desemnate prin tragere la sorti câte 3 rezerve la fiecare extragere. În cazul în care un mesaj câștigător nu poate fi validat conform prevederilor prezentului Regulament, premiul va fi acordat (daca trece procedurile de validare) primei rezerve. Daca nici în acest caz nu se poate face validarea conform Regulamentului, se repetă procedura până la a 3-a rezervă. Daca validarea nu s-a putut efectua pentru niciuna din cele 3 rezerve, premiul se reportează pentru săptămâna următoare.
(4) Pentru extragerea Marelui Premiu de 25.000 lei, de la finalul campaniei, se vor desemna prin tragere la sorti 10 rezerve. În cazul în care un mesaj câștigător nu poate fi validat conform prevederilor prezentului Regulament, premiul va fi acordat (daca trece procedurile de validare) primei rezerve. Daca nici în acest caz nu se poate face validarea conform Regulamentului, se repetă procedura cu următoarea rezervă. Daca validarea nu s-a putut efectua pentru niciuna din cele 10 rezerve, se repetă tragerea la sorți, la o data stabilită de organizatori, dar nu mai mult de 20 de zile de la data extragerii Marelui Premiu, respectiv 06.06.2021.
(A) Extragerea
(1) În cadrul Campaniei publicitare, premiile de la Secțiunea 1, punctul 2, vor fi acordate prin tragere la sorti în fiecare zi de vineri din perioada de desfășurare a campaniei.
(2) Tragerea la sorți va fi afisata pe pagina de Facebook Frăția Baltagului, în fiecare zi de vineri din perioada promoției, dupa ora 17.00.
(3) Acordarea marelui premiu de 25.000 lei se va face la sediul AFI MARKET DISTRIBUTION SRL din str. Ceremușului nr 18A, Mansardă, camera 14, dintre toate SMS-urile valide înscrise în campanie pe toata durata acesteia. Astfel, vor fi extrase SMS-ul câștigător și cele 10 rezerve, prin intermediul unei platforme digitale securizate, în prezența unui notar public. Primul va fi extras SMS-ul câștigător după care, în ordine, cele 10 rezerve. Tragerea la sorți va fi transmisă pe pagina de Facebook Frăția Baltagului.
(B) Validarea
(1) Pentru validarea premiilor de la Secțiunea 1, punctele 2 și 3, câștigătorii premiilor vor fi contactați telefonic, de Organizator, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul tragerii la sorti.
(2) Câștigătorul extras la tragerea la sorți va fi sunat pentru a confirma premiul. Pentru validare, trebuie să trimită prin whatsapp la numărul 0756.067.720 sau prin email la adresa client@afimarket.ro o poză cu bonul fiscal sau factura, cu care s-a înscris în promoție.
(3) Bonul fiscal și / sau factura trebuie să conțină în mod explicit dovada achiziționării unui produs Baltagul. Nu sunt validate bonurile și/sau facturile care conțin alte denumiri (cu titlu de exemplu băuturi spirtoase). Organizatorii nu sunt răspunzători pentru modul în care comercianții eliberează bonuri fiscale și / sau facturi. Organizatorul recomandă ca persoanele care intenționează să participe în vederea unui potențial câștig în limitele inserate în acest Regulament, la această Campanie publicitară, să solicite comercianților ca atunci când nu pot elibera bon cu identificarea explicită a unui produs Baltagul, să elibereze factură pentru complinirea acestei mențiuni.
Dacă câștigătorul extras nu poate confirma achiziția cu bonul fiscal sau factura înscrise în promoție, achiziția unui produs Baltagul, câștigul va fi invalidat iar premiul va reveni următorului participant validat din rezerve.
(4) Daca, în termen de 2 zile lucrătoare de la data începerii acțiunilor de contactare, Organizatorul nu poate contacta câștigătorul în urma unui apel telefonic urmat de un SMS cu informarea câștigului și primirea unui răspuns în maxim 48 ore de la primul demers inițiat către acesta, Organizatorul are dreptul de a invalida câștigătorul. Imediat după acordarea premiului, Organizatorul este eliberat de orice răspundere față de câștigători care rezultă în baza prezentului Regulament.
(5) Convorbirile telefonice vor fi înregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestații în legătură cu procesul de validare a câștigătorilor și de înmânare a premiilor oferite în cadrul Campaniei publicitare.
(6) În urma acceptului înregistrării apelului, Participantului – Câștigătorului i se va solicita să:
a. Declare următoarele informații:
– nume și prenume;
– adresa de livrare a premiului;
– adresa personală de email
b. Să trimită o copie / poză a unui bon fiscal / factură care să dovedească achiziționarea unui produs Baltagul. Bonul fiscal / factura trebuie să fie din perioada 01 martie 2021 – 06 iunie 2021.
(7) Copia/poza se va trimite electronic, la numărul de whatsapp 0756.067.720 sau la adresa de e-mail client@afimarket.ro.
(8) Pentru validare, bonul fiscal sau factura trebuie să aibă aceleași date ca cele menționate în SMS-ul prin care participantul s-a înscris în campanie și deopotrivă a fost extras câștigător. Dacă un câștigător nu îndeplinește condițiile, atunci comisia va utiliza rezerva aferentă momentului câștigător și va repeta procedura de validare de mai sus cu acesta din urmă.
(9) Imposibilitatea Participanților de a face dovada deținerii și trimiterii documentelor solicitate în termen de 24 de ore de la realizarea contactului cu organizatorul, duce la considerarea Câștigului ca invalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fără nici o despăgubire din partea Organizatorului.
(10) Premiile câștigate vor fi afișate pe pagina de Facebook Frăția Baltagului în termen de maxim 20 de zile calendaristice de la validarea acestora.
(11) Pentru remiterea premiului înscris în Secțiunea 1 pct. 1 câștigătorul trebuie să comunice o copie / poză a unui extras de cont care să aparțină câștigătorului la numărul de whatsapp 0756.067.720 sau la adresa de e-mail client@afimarket.ro în vederea efectuării unui Ordin de Plată a contravalorii premiului acordat.
(12) Se va considera că, câștigătorii premiilor înscrise în Secțiunea 1 pct. 2 au intrat în posesia premiului la momentul în care acesta (premiul) a fost tras din contul Băncii Organizatorilor.
(13) Câștigătorii care vor primi premiile înscrise la Secțiunea 1 pct. 3 prin curier se va considera că au intrat în posesie lor la momentul în care câștigătorul semnează procesul-verbal de predare/primire a premiului. Premiile se vor expedia pe cheltuiala Organizatorilor. Organizatorii vor expedia premiul în cel mai scurt timp de la momentul validării fără a garanta un anumit interval de timp în care câștigătorul v-a intra în posesia acestuia, luând în considerare factori externi care nu pot fi întru totul anticipați și care țin și de modul în care se realizează transportul prin curier.
(14) Pentru validarea Marelui Premiu de 25.000 lei, câștigătorul va fi contactat telefonic, de Organizator, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul tragerii la sorți.
(15) Dacă, în termen de 2 zile lucrătoare de la data începerii acțiunilor de contactare, Organizatorii nu pot contacta câștigătorul în urma apelării telefonice de 2 ori în cursul fiecărei zile lucrătoare, Organizatorul are dreptul de a-l invalida și de a reîncepe demersurile de contactare a rezervei următoare în ordinea extragerii.
(16) În urma acceptului înregistrării apelului, Participantului câștigător i se va solicita să:
a. Declare următoarele informații:
– nume și prenume;
– codul numeric personal conform cărții de identitate valabile (valoarea premiului depășește 600 lei);
– adresa personală de email;

b. Să trimită o copie / poză a unui bon fiscal / factură care să dovedească achiziționarea unui produs Baltagul. Bonul fiscal trebuie sa fie din perioada 01 martie 2021 – 06 iunie 2021.
(17) Copia / poza se va trimite electronic, la numărul de whatsapp 0756.067.720 sau la adresa de e-mail client@afimarket.ro.
(18) Pentru validare, bonul fiscal sau factura trebuie să aibă aceleași date ca cele menționate în SMS-ul prin care participantul s-a înscris în campanie și deopotrivă a fost extras câștigător. Dacă un câștigător nu îndeplinește condițiile, atunci comisia va utiliza rezerva aferentă momentului câștigător și va repeta procedura de validare de mai sus cu acesta din urmă.
(19) În cazul în care Participantul nu dorește înregistrarea convorbirii sau nu dorește furnizarea tuturor informațiilor necesare procesului de validare, după încheierea apelului, acesta va primi un SMS cu o adresa de e-mail unde poate completa datele sale necesare pentru procesul de validare și înmânare a premiului.
În urma verificărilor și a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare din partea Organizatorilor, iar în cazul în care se constată nereguli cu documentul primit, acesta va fi anunțat și rugat să reîncarce copia / poza documentului valid într-un nou e-mail.
În momentul finalizării procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validării (valid / invalid) în termen de 10 zile lucrătoare de la momentul primirii documentelor necesare validării.
(20) Imposibilitatea Participanților de a face dovada deținerii și trimiterii documentelor solicitate în termen de 24 de ore de la realizarea contactului cu organizatorul, duce la considerarea Câștigului ca invalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fără nici o despăgubire din partea Organizatorului.
(21) Daca un premiu nu se acordă ca urmare a neîndeplinirii de către Participant a uneia sau a mai multor condiții de validare, Organizatorul va desemna drept câștigător, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de prezentul Regulament, următorul câștigător (rezerva) aferent momentului câștigător. Daca nici aceasta nu îndeplinește condițiile necesare, se vor avea în vedere, următorii câștigători (rezerve) aferenți momentului câștigător. Acești Participanți vor fi notificați și validați de către Organizatori în termen de maxim 5 zile de la data constatării neîndeplinirii de către Participantul extras / desemnat inițial a condițiilor prezentului Regulament.
(22) Participanții din prezenta Campanie au dreptul de a înainta reclamații Organizatorilor Campaniei în cazul în care consideră că au fost nedreptățiți.
Pentru a fi considerate valabile, toate reclamațiile trebuie înaintate până la data de 30.06.2021 la AFI MARKET DISTRIBUTION SRL, cu sediul în str. Ceremușului nr 18A, Mansardă, camera 14, București și trebuie să includă o descriere a situației care a generat reclamația și un număr de telefon valabil. Reclamațiile vor fi adresate în atenția echipei Frăția Baltagului. AFI MARKET DISTRIBUTION SRL va avea putere de decizie completă și definitivă asupra reclamației.
(23) Organizatorii nu vor fi responsabili pentru niciun fel de interdicții ale câștigătorilor, pentru lipsa documentelor de identitate sau nevalabilitatea documentelor câștigătorilor.
(24) Pentru a intra în posesia premiului, câștigătorilor li se vor retine orice taxe si impozite prevede legislatia in vigoare.
(25) Pentru câștigătorul premiului cel mare, 25.000 lei, validarea finală se va face la sediul AFI MARKET DISTRIBUTION SRL, în str. Ceremușului nr 18A, Mansardă, camera 14, București, la o dată ulterioară tragerii la sorți, stabilită de comun acord cu Organizatorul, dar nu mai târziu de 20 zile de la efectuarea tragerii la sorți. Pentru a fi validat premiul participantul va trebui să prezinte în original bonul fiscal / factura cu care s-a înscris în concurs și cu care a fost desemnat prin tragere la sorți câștigător. Deplasarea participantului la campanie la sediul AFI MARKET DISTRIBUTION SRL se va face pe cont propriu, Organizatorii neavând nici o obligație față de această procedură.
Imposibilitatea prezentării documentului solicitat, în original, duce la invalidarea premiului fără nici o obligație din partea Organizatorului.
Dacă documentul solicitat este valid se va considera că intrarea în posesie are loc în momentul în care câștigătorul semnează procesul verbal de predare-primire a premiului.

(26) Pentru remiterea premiului cel mare de 25.000 lei înscris în Secțiunea 1 pct. 1 câștigătorul trebuie să comunice o copie / poză a unui extras de cont care să aparțină câștigătorului la numărul de whatsapp 0756.067.720 sau la adresa de e-mail client@afimarket.ro în vederea efectuării unui Ordin de Plată a contravalorii premiului acordat.
(27) Procedura de remitere a marelui premiu realizează cu Ordin de Plata în contul personal al câștigătorului conform extrasului de cont predat Organizatorilor.
(28) Participarea la aceasta Campanie publicitară poate implica consimțământul câștigătorilor pentru faptul că, în baza acordului lor expres și liber exprimat, în scris, Organizatorii să poată realiza fotografii sau filmari cu câștigătorii în scopul asocierii cu marca „Baltagul”, însă numai în legătură cu prezenta Campanie publicitară și fără a aduce atingere imaginii sau drepturilor acestora. Cesiunea și utilizarea acestor fotografii sau filmari de către Organizator se vor face fără nici o plată suplimentară pentru câștigători. Câștigătorii cărora li se va solicita realizarea fotografiilor sau filmarilor vor semna o declarație scrisă în acest sens, la momentul semnării procesului-verbal de predare-primire a premiului, exprimând acceptul sau refuzul, neexistând nici o condiționare a validării premiului sau a intrării în posesia premiului, de acest eventual accept.
Premiile care nu vor fi acordate în cursul Campaniei publicitare vor fi anulate, vor pierde calitatea de premiu și vor rămâne proprietatea Organizatorilor.

SECȚIUNEA 7. TAXE ȘI IMPOZITE
Organizatorul campaniei va calcula, reține și vira impozitul pe venitul din premiile acordate prin aplicarea cotei de 10% asupra valorii brute a premiului din care se va scădea cota forfetară de 600 lei, potrivit articolelor 108-110 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

SECȚIUNEA 8. LITIGII
Eventualele litigii care apar între Organizatori și participanții la prezenta Campanie vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele de judecată române competente.

SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI
Organizatorii Campaniei vor acorda premiul persoanei validate și vor răspunde doar în limitele stabilite conform cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 10. GDPR – Prelucrarea datelor cu caracter personal
Participarea la Campanie prin trimiterea unui SMS la numărul dedicat va fi considerată acceptare a prelucrării datelor cu caracter personal privind: nume, prenume, cetățenie, semnătură, adresă, număr de cont al câștigătorilor, telefon, e-mail, și a datelor cu caracter personal având funcție de identificare (cod numeric personal, seria și numărul actului de identitate / pașaportului) și cu prelucrarea copiei cărții de identitate în scopul acordării premiilor și în scopuri precum: corespondența contractuală, statistici interne; efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă în cadrul AFI; generarea de rapoarte cu privire la activitatea AFI, cu scopul de facilita efectuarea managementului și a analiza performanța AFI; arhivarea documentelor care se încheie cu privire la relația cu participanții, realizarea unui serviciu de registratură; realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general.
Temeiurile prelucrării: consimțământul acordat de participant / câștigător; încheierea și / sau executarea unui contract, realizarea unui virament bancar, obligații legale aflate în sarcina AFI, identificarea participantului / câștigătorului, identificarea și prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului; în baza interesului legitim al AFI, centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne,
Destinatarii datelor participanților / câștigătorilor pot fi: distribuitorii AFI; furnizori de servicii necesare desfășurării activității AFI, comunicării / remiterii premiilor; instituții publice de supraveghere a activității; autorități publice etc.
Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către Organizatori. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail către dpo@afitd.ro sau prin poștă, la adresa sediului Organizatorilor înscris în preambulul acestui Regulament, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului și nu produce efecte asupra prelucrării datelor anterioare.
Drepturile participanților / câștigătorilor privind datele cu caracter personal prelucrate sunt: (1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal, (2) Dreptul la rectificare, (3) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”, (4) Dreptul de a vă retrage consimțământul; (5) Dreptul la restricționarea prelucrării, (6) Dreptul la portabilitatea datelor; (7) Dreptul la opoziție, (8) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor câștigătorului / participantului, (9) Dreptul de a depune o plângere la Organizatori și / sau la autoritatea competentă privind protecția datelor, (10) Dreptul de a vă adresa justiției, (11) Dreptul de a fi notificat cu privire la breșe de securitate care au / sau ar putea avea impact asupra datelor personale.
Datele sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale prevăzute în sarcina Organizatorilor, astfel că refuzul de comunicare generează imposibilitatea validării și acordării premiilor conform prezentului Regulament. Datele cu caracter personal cerute de Organizatori în vederea încheierii și sau executării proceselor-verbale de validare, acordare și remitere a premiilor sunt considerate obligatorii pentru încheierea și executarea obligațiilor asumate de Organizatori prin prezentul Regulament în concordanță directă cu prevederile legale. Refuzul câștigătorilor de a furniza astfel de date determină imposibilitatea Organizatorilor de a valida și de a oferi premiile.
Pentru exercitarea drepturilor participanților / câștigătorilor privind datele personale, precum și pentru întrebări suplimentare cu privire la această informare sau în legătura cu prelucrarea de către Organizatori a datelor personale, vă rugăm să contactați responsabilul Organizatorilor pentru protecția datelor personale, prin poștă sau prin cerere scrisă și semnată olograf, la sediul Organizatorilor din București, Sector 1 , Str. Ceremușului. nr 18A.
Pentru a depune o sesizare / reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt: http://www.dataprotection.ro/, anspdcp@dataprotection.ro, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, România, Tel. fix: +40.318.059.211, +40.318.059.212, Cabinet Președinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60.

Regulamentul autentificat poate fi consultat AICI