Regulamentul campaniei Frăția Baltagului

Regulament promoție „Frăția Baltagului – achiziționează un produs Baltagul și intri în Frăție”

Perioada Campaniei: 21 septembrie 2020 — 16 octombrie 2020

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania publicitara „Fratia Baltagului, achizitioneaza un produs Baltagul si intri in Fratie, este organizata de AFI MARKET DISTRIBUTION SRL, persoană juridică română, cu sediul în str. Ceremusului nr 18A, Mansarda, camera 14, Bucuresti, reprezentată legal de Craescu Valentiu Mircea – administrator.

* si cu sprijinul MEDIAPOST HITMAIL S.A., cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, etaj 3, tronson 1, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 / 8295/2000, CUI 13351917, atribut fiscal RO, reprezentata de dl. Marian Seitan, in calitate de Director General care va actiona cu aprobarea Organizatorului, ca imputernicit, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile Regulamentului general privind protectia datelor nr 679/2016.

Pe perioada Campaniei, Imputernicitul MEDIAPOST HIT MAIL SA, va desfasura urmatoarele activitati: Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter personal ale castigatorilor Campaniei: nume, prenume, numarul de telefon.

(1) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”).
(2) Regulamentul oficial este elaborat si va fi dezvaluit in conformitate cu legile aplicabile din Romania.
(3) Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil gratuit pe siteul www.afimarket.ro sau pe pagina de Facebook Fratia Baltagului.
(4) Participarea la Campanie prin trimiterea unui SMS la numarul dedicat va fi considerata acceptare a termenilor si conditiilor Campaniei conform celor prevazute in prezentul document si alte anexe care vor fi adaugate ulterior acestuia si comunicate ca atare consumatorilor.
(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin incheierea unui Act aditional la Regulament care va fi publicat pe site-ul web www.afimarket.ro si pe pagina de Facebook Fratia Baltagului si aceste modificari vor intra in vigoare numai dupa publicare pe site.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) La Campania publicitara pot participa toate persoanele fizice (cu varsta de cel putin 18 ani, la data inscrierii), cu domiciliul/resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor AFI MARKET DISTRIBUTION SRL si cei ai altor agentii implicate in punerea in aplicare a prezentei Campanii, precum si a rudelor de gradul intai (copii si parinti) si sotilor persoanelor mentionate mai sus.
(2) Participantul va participa la prezenta Campanie publicitara luand cunostinta de conditiile mentionate mai sus.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

(1) Campania va incepe la data de 21 septembrie 2020, ora 00:01 si va inceta la data de 16 octombrie 2020,ora 23:59, ora Romaniei. Campania se va desfasura in Romania.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la aceasta Campanie, Participantii trebuie sa accepte urmatoarele conditii:

(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor SEC. 2 de mai sus.
(2) Participanul trebuie sa cumpere un produs Baltagul.
(3) Participantul trebuie sa se inscrie in Campanie trimitand cel putin un mesaj text la 1740, numarul de telefon mobil dedicat campaniei.
(4) Mesajul va contine cuvintul cheie „baltagul”.
(5) Participantul trebuie sa se inscrie in Campanie in perioada 21 septembrie — 16 octombrie septembrie 2020.
(6) Un sms castigator la tragerea la sorti, nu va mai participa la campanie.
(7) Castigatorul unui premiu poate participa in continuare la campanie, dar cumparand un alt produs Baltagul si inscrindu-se din nou in promotie prin sms la 1740.

4.2. Inscrierea in cadrul Campaniei:

(1) Participantii se pot inscrie in Campanie in orice moment, incepand cu 23.09.2020 (ora 00:00:01) si pana la data de 16.10.2020 (ora 14:59:59)
(2) Participantii se vor inscrie prin Mesaj text prin sms la numarul 1740 (tarif gratuit in retelele Orange, Vodafone si Telekom, Digi) continand cuvintul cheie „baltagul”.
(3) Participantul va primi imediat raspuns prin SMS cu mesajul:

Mesaj valid: „ Ai intrat in promotie! Urmareste pagina de facebook Fratia Baltagului pentru a vedea daca ai castigat! Detalii pe www.afimarket.ro.”
Mesaj invalid: ““Mesajul este incorect. Un mesaj valid trebuie sa contina cuvantul „Baltagul”. Detalii pe www.afimarket.ro.”
Mesaj trimis inainte de data de incepere a campaniei: “Campania “Fratia Baltagului” nu a inceput inca. Te poti inscrie incepand cu 21.09.2020, ora 00:00:01. Detalii pe www.afimarket.ro.”
Mesaj trimis dupa data de finalizare a campaniei: “Campania “Fratia Baltagului” s-a finalizat in data de 16.10.2020, ora 14:59:59. Detalii pe www.afimarket.ro si pe pagina de facebook Fratia Baltagului.”

SECTIUNEA 5. DESCRIERE PREMII

(1) Premiile constau in produse Baltagul, bautura spirtoasa, volum 0,5 litri.
(2) Se va acorda cate 1 sticla de Baltagul, bautura spirtoasa, 0,5 litri, pentru fiecare dintre primele 20 de mesaje trimise intr-o saptamana. Se vor acorda prin tragere la sorti (din toate sms-urile primite in saptamana respectiva, inclusiv primele 20 vor intra in tragere) 3 premii constand fiecare intr-un bax de bautura spirtoasa Baltagul 0,5 l (1 bax=12 sticle).
(3) Valoarea unitara neta a fiecarui premiului este de 7.813 ron – premiile garantate si 93.756 ron – premiile prin tragere la sorti.
(4) Se vor oferi cate 23 de premii in fiecare saptamana.

SECTIUNEA 6. EXTRAGEREA, VALIDAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

(1) Extragerea
In cadrul Campaniei publicitare, premiile vor fi oferite prin tragere la sorti in fiecare zi de vineri din perioada de desfasurare a campaniei.
Vor fi acordate direct 20 premii si 3 premii prin tragere la sorti.
Tragerea la sorti va avea loc in direct pe pagina de facebook Fratia Baltagului, in fiecare zi de vineri din perioada promotiei, incepand cu ora 17.00.

(2) Validarea
Pentru validarea premiilor vor fi sunati participantii care au trimis mesajele castigatoare.
Castigatorii premiilor vor fi contactati de Organizator in termen de 5 zile lucratoare de la momentul tragerii la sorti.
Daca, in termen de 2 zile lucratoare de la data inceperii actiunilor de contactare, Organizatorul nu poate contacta castigatorii in urma apelarii telefonice de 2 ori in cursul fiecarei zile lucratoare, Organizatorul are dreptul de a-i invalida. Imediat dupa acordarea premiului, Organizatorul este eliberat de orice raspundere fata de castigatori care rezulta in baza prezentului Regulament.
Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in cadrul promotiei.

In urma acceptului inregistrarii apelului, Participantului – Castigator i se va solicita sa:

  • Declare urmatoarele informatii:

– nume si prenume;
– adresa de livrare a premiului;
– adresa personala de email

  • Trimita o copie/poza a unui bon fiscal care sa dovedesca achizitionarea unui produs Baltagul. Bonul fiscal trebuie sa fie din perioada 21 septembrie 2020 – 16 octombrie 2020.

Copia/poza se va trimite electronic,la numarul de whatsapp 0756.067.720 sau la adresa de e-mail client@afimarket.ro.
Imposibilitatea Participantilor de a face dovada detinerii si trimiterii documentelor solicitate in termen de 24 de ore de la contactarea de catre organizator, duce la considerarea Castigului ca invalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.
Premiile invalidate vor fi reportate la urmatoarea tragere la sorti.
Numele castigatorilor si premiile castigate vor fi afisate pe pagina de facebook Fratia Baltagului in termen de maxim 20 de zile calendaristice de la validarea acestora.
Pentru a intra in posesia premiului, castigatorii nu vor face nicio plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (de exemplu, impozite, etc).
Castigatorii care vor primi premiile prin curier se va considera ca intrarea in posesie are loc la momentul in care castigatorul semneaza procesul-verbal de predare/primire a premiului. Premiile care se vor expedia pe cheltuiala Organizatorului.

SECTIUNEA 7. LITIGII

Eventualele litigii care apar intre Organizator si participantii la prezenta Campanie vor fi solutionate pe cale amiabila, Iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele de judecata romane competente.